E-Defter Kullanmanın Avantajları

1Yevmiye defteri basımı için harcanan zaman ortadan kalkacak. Daha hızlı ve daha kolay bir biçimde yevmiye ve defteri kebir basımı sağlanacaktır.

2Yevmiye defteri ve defteri kebirlerin onayı ve basımı için ücret verilmeyecektir. Bu sayede defter basım maliyetleri sıfırlanacaktır. 

3Kağıt olarak basılan defterlerin saklama güçlükleri ortadan kalkacaktır. Bulut yedekleme ile tüm verileriniz her zaman güvende olacaktır.  

4Muhasebe ve finansal raporlama alanında uluslararası kabul görmüş bir dijital bilgi akışı aracı olan XBRL teknolojisinin kullanımı ile farklı ülkelerde değişik yasal düzenlemelere maruz çok uluslu şirketlerin uyum maliyetlerinde tasarruf sağlar.

5 Müşteriler ile kurum arasındaki uyuşmazlıklar azalır. Yanlış bilgiyi düzeltmek daha kolay ve daha az maliyetli olur.

6İşletmelerin iç ve dış denetimlerinde standart bir veri formatının olması sayesinde bu işletmelerin yönetim ve denetim faaliyetlerinin iyileştirilir.

7Yetkili makamların defter kayıtlarına ulaşmak istedikleri zaman mükellefler için; verilerin istenen formatlarda hazırlanması, bu iş için personel tahsisi, ilgili birimlere verilerin transferi gibi birçok maliyet unsurunun ortadan kalkar.

8Kağıt tasarrufu sayesinde ağaç kesiminin önüne geçilmesi ve “Kağıtsız Ofis” vizyonunun gerçekleştirilmesinde önemli bir aşama kaydedilir.

Orkestra E-Defter Kullanmanın Avantajları

1Tüm verileriniz ticari yazılımınızdan otomatik olarak alınır. Bu sayede ek bilgi girişini gerek kalmaz. 

2Hızlı ve kolay çalışma yapısı sayesinde size zaman kazandırır. Sihirbaz ile kullanıcıyı önlendrdiği ve her aşamada içerik kontrolü yapıldığı için kullanıcının  hata yapmasını mümkün olduğunca engeller. 

3Orkestra e-defter kullanan firmalar her sene e-defter için her hangi bir ücret ödemezler. Yıllık aidat, güncelleme veya defter adı altında ek maliyet yoktur.   

4Orkestra e-defter yazılımı oluşturulan tüm belgeleri hem veritabanına hem de yerel diske kayıt eder. İstenildiği takdirde Dropbox,Google Drive , FTP  ve Orkestra Kutum sistemlerine otomatik gönderim sağlar. ( Ücretsiz ). Buluta gönderilen verilerin şifrelenmesi sayesinde verileriniz sadeced size özel olur. 

5Birden fazla şube ve  firma desteği bulunan Orkestra e-defter ile tüm firmalarınızı ve şubelerinizi tek bir ekrandan kolayca yönetmenizi sağlar. 

6Gelişmiş yetkilendirme seçenekleri ile kullanıcı erişimlerini düzenleyebilirsiniz. 

7Özelleştirme imkanları sayesinde Orkestra e-defter uygulamasını çok daha verimli kullanabilirsiniz.  Fiş açıklamalarından otomatik veri oluşturulması sayesinde ek alanları otomatik doldurabilirsiniz.