E-Fatura Çözümleri ve Arşiv Sistemi

Tüm Orkestra e-fatura çözümlerinde ( E-Fatura Portal, E-fatura Entegrasyon Sunucusu ve Efatura Entegratör Çözümü ) , gelen ve giden e-faturalar otomatik olarak arşivlenmektedir. 

 

Orkestra Gelen E Fatura Ekranı

Gelen e-faturalar veya Gönderlilen E-faturalar ekranlarını üst kısmında yer alan kaydet butonu ( disket resmi olan buton ) ile  faturalarınızı PDF formatında kayıt edebilirsiniz.

Herhangi bir e-faturayı açtıktan sonra Yerel Kaydet  butonuna basarak e-fatura belgesini;

  • XML (  Elektronik imzalı )
  • ZIP ( Elektronik imzalı )
  • XSLT (  E-fatura XSLT dokümanı )
  • HTML
  • PDF  

formatında kayıt edebilirsiniz. 

E-Fatura Belgelerini Toplu Olarak Kendi Bilgisayarıma Nasıl Kayıt ederim?

Efatura yedekleme, efatura arşiv

Ana menüde bulunan " E-fatura Yedekleme " butonuna basarak e-faturalarınızı toplu olarak arşivleyebilirsiniz.

 Açılan sihirbaz ekranında, Hedef Dizin seçimi yapılmalıdır.  Bu dizin imzalı e-fatura begelerinizin kayıt edileceği dizindir.   

 

Gelirler İdaresi Başkanlığı 6 aydan önceki e-faturaları siliyor

Portal üzerinde kayıtlı bulunan 6 aydan önceki tarihli faturalarınız ve uygulama yanıtlarınız (kabul-red cevapları) 15/10/2014 tarihi itibariyle portalden silinecektir. Portaldeki faturaların ve posta kutusu yanıtlarının portal kullanıcıları tarafından bilgisayarlarına indirilip 397 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliğinin "6. E-faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü" başlığı uyarınca elektronik ortamda saklanması gerekmektedir. Portalden indirilerek arşivlenmeyen faturaların ve posta kutusu yanıtlarının saklanma yükümlülüğü mükelleflere ait olup Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 efatura arşivleme, orkestra otomatik fatura arşivi